تبلیغات
.::وبلاگ شخصی امیرحسن عرب احمدی::. - از فرمایشات حضرت علی (ع)
.::وبلاگ شخصی امیرحسن عرب احمدی::.
دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . فردوسی
امیرحسن عرب احمدی
دانش آموز
سال سوم راهنمایی
مدرسه نمونه
علامه طباطبایی
شهرستان شاهرود
ایمیل:arabahmady_a@yahoo.com
موبایل:9959439**09

از فرمایشات حضرت علی (ع)

یکشنبه بیست و هفتم اسفندماه سال 1391

نویسنده: امیرحسن عرب احمدی |

از فرمایشات حضرت علی (ع)

1.         بزرگترین گناه ترس است.

2.         بزرگترین تفریح  كار است.

3.         بزرگترین بلا نا امیدی است.

4.         بزرگترین شجاعت  صبر است.

5.         بزرگترین استاد تجربه است.

6.         بزرگترین اسرار مرگ است.

7.         بزرگترین افتخار ایمان است.

8.         بزرگترین سود فرزند نیك است.

9.         بزرگترین هدیه گذشت است.

10.       بزرگترین سرمایه اعتماد به نفس است.

11.       آنچه بر قضا وقدر فایق آید صبر است.

12.       آنچه آدمی را صیقل دهد كار است.

13.       آنچه كه كهنه اش بهتر است دوست است.

14.       آنچه كه از علم بهتر است تجربه است.

15.       آنچه برای مرد ننگ است  غصه است.

16.       آنچه بیش از مرگ آدمی رامیكشد  نومیدی است.

17.       آنچه هرقدر دراز باشد كوتاه است   عمر است.

18.       آنچه كه كمش زیاد است دشمن است.

19.       آنچه كه زیادش هم كم است  ایمان وجوانمردی است.

20.       هر کسی دل مسلمانى را بچیزى شاد كند خدا در قیامت او را شاد مى گرداند.

21.       هر كس در پس عیبجوئى مردم بر آید خدا پرده از روى عیب و گناهش بر دارد و او را رسوا كند.

22.       با سه چیز عقل انسان ها محك زده مى شود: ثروت، پست و مقام، مصیبت ها و مشكلات.

23.       *قیامت نزدیک است و مرگ نزدیکتر.*

24.       در هر اجتماعی که بیشتر قسم خورده شود، آن اجتماع خراب تر و مردمش دروغگو تر اند!!!

25.       دنیا برای تو شیوا ترین پند آموز است ،   اگر پند پذیر باشی!!!

26.       در فتنه ها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشند.

27.       دعوت کننده ای که فاقد عمل باشد مانند تیر اندازی است که کمان او زه ندارد.

28.       کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود به پیروزی نهایی دست می یابد.

29.       چه زشت است کوچکی به هنگام نیاز و سرکشی به هنگام بی نیازی.

30.       حاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا نمی دانی از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمد.

31.       حق سنگین است اما گوارا ، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا.

32.       دوست مومن عقل است ، یاورش، علم ، پدرش مدارا و برادرش ، نرمش.

33.       علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید.

34.       حق بگویید تا به حق معروف شوید،حق را به کار ببندید  تا از اهل حق باشید.

35.       آنچه را نمی دانی مگو ، بلکه هر آنچه را که می دانی نیز اظهار مکن.

36.       پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن ، و قبل از این که وارد عمل شوی ، فکر کن.

37.       اطمینان را با امیدواری مبادله نکن.

38.       همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است.

39.       عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد.

40.       بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است.

41.       برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند

42.       گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پندپذیر باشی.

43.       بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش شود انجام دهنده را خوار و خفیف سازد.

44.       بهترین شیوه صداقت وفا به عهد است.

45.       هیچ ارثی مانند ادب و اخلاق پر ارج و گرانمایه نیست.

46.       بهترین شیوه عدل ، یاری مظلوم.

47.       مربی لایق کسی است که از غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی کودک استفاده کند.

48.       بوسیدن فرزند ، رحمت و محبت است.

49.       اسرار خویش را به کسی مگو.

50.       سرلوحه کتاب سعادت بشر ، رفتار پاک و سجایای اخلاقی اوست.

51.       بی خردتر از همه کسی است که خود را خردمندتر از همه  پندارد.

52.       شکیبایی در مصیبت ، از نشانه های مومن است.

53.       شرط خرد حفظ تجربه ها و بکار بستن آنهاست.

54.       هر کس در نقطه ضعف های دوست خود دقیق شود ، پیوند دوستی او قطع خواهد شد.

55.       آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود.

56.       هیچ شرافتی مانند فروتنی نیست.

57.       برای مشاورت ، خردمندان را برگزین تا از ملامت و ندامت در امان باشی.

حکمت هایی آموزنده از سخنان پربار و گرانقدر حضرت علی(ع)

58.       با مردم آن گونه معاشرت کنید که اگر مردید بر شما اشک ریزند و اگر زنده ماندیدبا اشتیاق به سوی شما آیند.

59.       اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار ده.

60.       ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است، و از او ناتوان تر آن است که دوستان خود را از دست بدهد.

61.       بهترین بی نیازی، ترک آرزوهاست.

62.       کسی که آرزوهایش طولانی است کردارش ناپسند است.

63.       عمل مستحب انسان را به خدا نزدیک نمی گرداند،اگر به واجب زیان رساند.

64.       قلب احمق در دهان او و زبان عاقل در قلب او قرار دارد.

65.       پیروزی در دوراندیشی، و دوراندیشی در به کارگیری صحیح اندیشه و اندیشه صحیح به رازداری است.

66.       هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون نادانی نیست و هیچ ارثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست.

67.       از دست دادن حاجت بهتر از درخواست کردن از نااهل است.

68.       چون عقل کامل گردد سخن اندک شود.

69.       نابود شد کسی که ارزش خود را ندانست.

70.       ترک گناه آسان تر از درخواست توبه است.

71.       قربانگاه اندیشه ها زیر برق آرزوهاست.

72.       جوینده چیزی یا به آن یا به برخی از آن خواهد رسید.

سخنانی از حضرت علی (ع) (قسمت اول)

74.       شكست عدم پیروزی نیست بلكه شكست پیروزی آدم را به تأخیر می اندازد.

75.       هر كه همتش كوچك باشد، فضیلتش از بین برود.

76.       هر گاه جنایتها آشكار شود، بركت ها از میان برود.

77.       ثمره حسادت، بدبختی در دنیا و آخرت است.

78.       تو اگر نیكی كنی خود را گرامی داشته ای و به خودت نیكی كرده ای، اگر بدی كنی خودت را خوار كرده ای و به خودت زیان رسانده ای.

79.       گنجایش هر ظرفی با آنچه در آن نهند، تنگ می شود جز ظرف دانش كه (هر چه در آن نهند) گسترش می یابد.

80.       بدهكاری زیاد، راستگو را دروغگو می كند و خوش قول را بد قول می كند.

81.       هر كه اطمینان داشته باشد كه آنچه خدا برایش مقدر كرده است به او می رسد، دلش آرام گیرد.

82.       زهد و بی اعتنایی به دنیا، بزرگترین آسایش است.

83.       چه بسیارند عبرتها و چه اندك اند عبرت گرفتن ها!

84.       در انتظار فرج باشید و از رحمت خدا نومید نشوید.

85.       انصاف، برترین خصلت هاست.

86.       هر كه خوراكش كم باشد، اندیشه اش زلال گردد.

87.       شنونده غیبت، مانند غیبت كننده است.

88.       هر كس پاك دامنی و قناعت ارمغان او شد، سرافرازی با او هم پیمان گشت.

89.       برترین بخشندگی بخشش در تنگدستی است.

90.       محبوب ترین مؤمن نزد خداوند كسی است كه مؤمن فقیری را در تنگدستی دنیا و گذران زندگی یاری رساند.

91.       خوشا به حال آنكه به بندگان خدا نیكی كند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد.

92.       از گردش روزگار، گوهر مردان آشكار می شود.

93.       از طمع كاری است كه مردان گردن به ذلت و خواری نهند.

سخنانی از حضرت (علی) (قسمت دوم)

94.       قناعت پیشه كردن، از عزت نفس است.

95.       احمق ترین خلق كسی است كه خود را عاقلترین خلق بداند.

96.       آفت وقار و هیبت مرد، شوخی است.

97.       اگر چشم دل بینا نباشد، شنوائی گوش سودی ندهد.

98.       با نیكان بدی مكن، چه آنان را از نیكی باز می داری.

99.       بالاترین بخشش آن است كه پیش از خواری خواستن باشد.

100.     با پدران خود نیكی رفتار كنید، تا پسرانتان به شما نیكی كنند.

101.     انسان در زیر زبان خویش پنهان است.

102.     انسان را پس از مرگ خانه ای نیست، مگر خانه ای كه قبل از مرگ بنا كرده است.

103.     بد ترین رفیق كسی است كه تو را به معصیت خدا تشویق كند.

104.     ترسو را توفیق و كامیابی محال است.

105.     پوزش طلبیدن نشان خردمندی است.

106.     به هر چیز در دنیا بیشتر انس داری، زیادتر از آن بترس.

107.     بلای آدمی در زبان اوست.

108.     كسی كه در كار كوتاهی كند به غم و اندوه دچار می شود.

109.     كسی كه خودخواهی و اسراف پیشه كند، از برتری و بزرگواری می افتد.

110.     بزرگوار كسی است كه در كیفر بدی نیكی كند.

111.     مؤمن را شادی در جبین است و اندوه در دل.

112.     نادانی دردناك ترین دردهاست.

113.     هنگامی كه هوس ها بر عقل چیره شوند، انسان به پرتگاه ها كشیده می شود.

114.     هیچ مالی پر فایده تر از عقل نیست.

115.     دانائی میراثی است شریف و گرامی.

116.     هر كه مرا حرفی بیاموزد، مرا بنده خود گردانیده است.

117.     هر كس میدرود آنچه را میكارد و جزا می بیند آنچه را عمل می كند.

118.     خوبی سخن در كم گفتن است.

119.     دانشی كه تو را اصلاح نكند، گمراهی است.

120.     هر كس از خدا بترسد، ترسش از مردم كمتر می شود.

121.     سه كار شرم برنمی دارد: خدمت به مهمان، برخاستن از جا در برابر معلم و گرفتن حق خود.

122.     دین مرد خرد اوست، كسی كه عقل ندارد، دین ندارد.

123.     رشكبر همیشه بیمار است.

124.     درباره آنچه از آن شناختی نداری، سخن مگوی.

125.     سینه عاقل، صندوق اسرارش می باشد.

126.     یا دانشمندی زبان دار و گویا باش و یا شنونده ای علم نگهدار، مبادا جز این دو، شخص سومی باشی.

127.     علم با عمل مقرون است پس هر كه می داند، باید عمل كند، و علم عمل را صدا زند اگر او پاسخش را نداد از نزد او برود.

128.     بخل، گردآورنده همه عیبهای زشت است و افساری است كه بهر كار بدی انسان را می كشد.

129.     از بخل و نفاق اجتناب كنید كه از مذمومترین اخلاقهاست.

130.     بخیل پیش عزیزان خود خوار است.

131.     بخل ورزیدن به آنچه در دست داری، بدگمانی به معبود است.

132.     بخشندگی آدمی او را محبوب مخالفانش می كند و بخلش او را نزد فرزندانش هم منفور می سازد.

133.     ازویژگی های انسان در شگفتی مانید که با پاره ای "پی" می نگرد و با "گوشت" سخن می گوید، و با "استخوان" می شنود و از "شکافی" نفس می کشد.

نظرات() 
buy a yacht uk
دوشنبه سی ام بهمنماه سال 1396 ساعت 05 و 22 دقیقه و 41 ثانیه
Worldwide motor yacht brokerage specialists.
1254
شنبه بیست و هشتم بهمنماه سال 1396 ساعت 14 و 56 دقیقه و 50 ثانیه
<a href="http://www.outletretrojordans.com/">outletretrojordans</a>, <a href="http://www.dentontimes.com/">dentontimes</a>,
1631
یکشنبه بیست و دوم بهمنماه سال 1396 ساعت 14 و 31 دقیقه و 34 ثانیه
<a href="http://www.omigrill.com/">omigrill</a>, <a href="http://www.fksclub.com/">fksclub</a>,
habbani http://www.habbani.com/
ig
یکشنبه بیست و دوم بهمنماه سال 1396 ساعت 07 و 43 دقیقه و 32 ثانیه
I have read so many articles concerning the blogger lovers however this
article is actually a good piece of writing, keep it up.
9222
چهارشنبه هجدهم بهمنماه سال 1396 ساعت 20 و 24 دقیقه و 14 ثانیه
<a href="http://www.mayesins.com/">mayesins</a>, <a href="http://www.eneontv.com/">eneontv</a>,
gtector http://www.gtector.com/
5931
سه شنبه هفدهم بهمنماه سال 1396 ساعت 12 و 13 دقیقه و 22 ثانیه
<a href="http://www.calendar365day.com/">calendar365day</a>, <a href="http://www.hoapharm.com/">hoapharm</a>,
vanderhoevengreenhouses http://www.vanderhoevengreenhouses.com/
9072
یکشنبه پانزدهم بهمنماه سال 1396 ساعت 13 و 03 دقیقه و 31 ثانیه
<a href="http://www.unlockingtheinnermirror.com/">unlockingtheinnermirror</a>, <a href="http://www.geco-en.com/">geco-en</a>,
tweet-profits http://www.tweet-profits.com/
1961
چهارشنبه یازدهم بهمنماه سال 1396 ساعت 11 و 17 دقیقه و 11 ثانیه
<a href="http://www.sneakercollectorforum.com/">sneakercollectorforum</a>, <a href="http://www.actus-sports.com/">actus-sports</a>,
hydeck http://www.hydeck.com/
Zack
چهارشنبه یازدهم بهمنماه سال 1396 ساعت 01 و 51 دقیقه و 25 ثانیه
An intriguing discussion is definitely worth comment. There's no doubt that that you ought to publish more about this subject matter, it might not be a taboo subject but typically people do not talk about
these issues. To the next! Many thanks!!
9162
دوشنبه نهم بهمنماه سال 1396 ساعت 05 و 18 دقیقه و 46 ثانیه
<a href="http://www.faith905.com/">faith905</a>, <a href="http://www.vizipoint.com/">vizipoint</a>,
6094
یکشنبه هشتم بهمنماه سال 1396 ساعت 15 و 45 دقیقه و 13 ثانیه
<a href="http://www.retro4jordanshoes.com/">retro4jordanshoes</a>, <a href="http://www.dhm-llc.com/">dhm-llc</a>,
6269
جمعه بیست و نهم دیماه سال 1396 ساعت 08 و 22 دقیقه و 03 ثانیه
<a href="http://www.sc-guardian.com/">sc-guardian</a>, <a href="http://www.jakebrownproductions.com/">jakebrownproductions</a>,
8230
سه شنبه دوازدهم دیماه سال 1396 ساعت 13 و 48 دقیقه و 56 ثانیه
<a href="http://www.secureph.com/">secureph</a>, <a href="http://www.jokerbrandstore.com/">jokerbrandstore</a>
fifytoo http://www.fifytoo.com/
4852
شنبه نهم دیماه سال 1396 ساعت 16 و 47 دقیقه و 51 ثانیه
<a href="http://www.nycaip.com/">nycaip</a>, <a href="http://www.egggoo.com/">egggoo</a>
gb3sportclub http://www.gb3sportclub.com/
gaylesutherland.co.uk
جمعه هشتم دیماه سال 1396 ساعت 20 و 22 دقیقه و 31 ثانیه
I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice,
keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back in the future.
All the best
4554
پنجشنبه سی ام آذرماه سال 1396 ساعت 01 و 14 دقیقه و 05 ثانیه
<a href="http://www.reflectionpicturesny.com/">reflectionpicturesny</a>, <a href="http://www.kylosophy.com/">kylosophy</a>,
resumecopies http://www.resumecopies.com/
[url=http://www.resumecopies.com/]resumecopies[/url]
6080
چهارشنبه بیست و نهم آذرماه سال 1396 ساعت 05 و 39 دقیقه و 25 ثانیه
<a href="http://www.phoenix-alcohol-rehab-program.com/">phoenix-alcohol-rehab-program</a>, <a href="http://www.safealliancegroup.com/">safealliancegroup</a>,
mehlhoff-realty http://www.mehlhoff-realty.com/
Lane
یکشنبه پنجم آذرماه سال 1396 ساعت 11 و 48 دقیقه و 08 ثانیه
hi!,I like your writing very much! share we keep in touch extra approximately your post on AOL?
I need an expert in this area to resolve my problem.

May be that's you! Looking ahead to look you.
Candice
شنبه بیست و هفتم آبانماه سال 1396 ساعت 23 و 59 دقیقه و 29 ثانیه
I've been exploring for a bit for any high-quality articles
or blog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo
I ultimately stumbled upon this site. Reading this info So i'm happy to convey that I have a very excellent uncanny feeling
I discovered exactly what I needed. I so much definitely will make certain to
don?t disregard this site and provides it a glance regularly.
timex watches
دوشنبه بیست و دوم آبانماه سال 1396 ساعت 09 و 51 دقیقه و 07 ثانیه
Every weekend i used to pay a visit this site, for the reason that i want enjoyment, since this this web page conations truly good
funny material too.
right timex look
شنبه بیستم آبانماه سال 1396 ساعت 01 و 25 دقیقه و 14 ثانیه
Why users still make use of to read news papers when in this technological globe all is presented on net?
timex watches
دوشنبه پانزدهم آبانماه سال 1396 ساعت 08 و 26 دقیقه و 23 ثانیه
Helpful info. Lucky me I discovered your site by chance, and I am shocked why
this twist of fate did not happened earlier! I bookmarked it.
timex observe
جمعه دوازدهم آبانماه سال 1396 ساعت 03 و 46 دقیقه و 43 ثانیه
I could not refrain from commenting. Well written!
Itamar Serpa Fernandes
چهارشنبه دهم آبانماه سال 1396 ساعت 06 و 35 دقیقه و 18 ثانیه
This paragraph will assist the internet viewers for creating new weblog or even a blog from start to end.
Umanizzare
سه شنبه دوم آبانماه سال 1396 ساعت 10 و 22 دقیقه و 46 ثانیه
I'm not positive where you are getting your info, but great topic.

I needs to spend a while learning more or working out more.
Thanks for great information I used to be on the lookout
for this info for my mission.
timex check
سه شنبه دوم آبانماه سال 1396 ساعت 02 و 59 دقیقه و 50 ثانیه
Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren't loading
properly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.
Lelio Vieira Carneiro
دوشنبه یکم آبانماه سال 1396 ساعت 12 و 05 دقیقه و 18 ثانیه
Fantastic web site. A lot of useful information here. I
am sending it to a few pals ans also sharing in delicious.
And naturally, thanks for your effort!
tercio borlenghi junior
یکشنبه سی ام مهرماه سال 1396 ساعت 03 و 02 دقیقه و 09 ثانیه
Hello superb blog! Does running a blog such as this take a great deal
of work? I've no knowledge of computer programming however I was
hoping to start my own blog in the near future.
Anyhow, if you have any ideas or techniques for new
blog owners please share. I know this is off topic however I just wanted to ask.
Thanks a lot!
asbestos removal company
جمعه بیست و هشتم مهرماه سال 1396 ساعت 05 و 52 دقیقه و 20 ثانیه
Does your website have a contact page? I'm having a tough
time locating it but, I'd like to send you an email.

I've got some creative ideas for your blog you
might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it
expand over time.
Itamar Serpa Fernandes
جمعه بیست و هشتم مهرماه سال 1396 ساعت 04 و 38 دقیقه و 29 ثانیه
Great article. I am going through some of these issues
as well..
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : امیرحسن عرب احمدی

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :