تبلیغات
.::وبلاگ شخصی امیرحسن عرب احمدی::. - از فرمایشات حضرت علی (ع)
.::وبلاگ شخصی امیرحسن عرب احمدی::.
دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . فردوسی
امیرحسن عرب احمدی
دانش آموز
سال سوم راهنمایی
مدرسه نمونه
علامه طباطبایی
شهرستان شاهرود
ایمیل:arabahmady_a@yahoo.com
موبایل:9959439**09

از فرمایشات حضرت علی (ع)

یکشنبه بیست و هفتم اسفندماه سال 1391

نویسنده: امیرحسن عرب احمدی |

از فرمایشات حضرت علی (ع)

1.         بزرگترین گناه ترس است.

2.         بزرگترین تفریح  كار است.

3.         بزرگترین بلا نا امیدی است.

4.         بزرگترین شجاعت  صبر است.

5.         بزرگترین استاد تجربه است.

6.         بزرگترین اسرار مرگ است.

7.         بزرگترین افتخار ایمان است.

8.         بزرگترین سود فرزند نیك است.

9.         بزرگترین هدیه گذشت است.

10.       بزرگترین سرمایه اعتماد به نفس است.

11.       آنچه بر قضا وقدر فایق آید صبر است.

12.       آنچه آدمی را صیقل دهد كار است.

13.       آنچه كه كهنه اش بهتر است دوست است.

14.       آنچه كه از علم بهتر است تجربه است.

15.       آنچه برای مرد ننگ است  غصه است.

16.       آنچه بیش از مرگ آدمی رامیكشد  نومیدی است.

17.       آنچه هرقدر دراز باشد كوتاه است   عمر است.

18.       آنچه كه كمش زیاد است دشمن است.

19.       آنچه كه زیادش هم كم است  ایمان وجوانمردی است.

20.       هر کسی دل مسلمانى را بچیزى شاد كند خدا در قیامت او را شاد مى گرداند.

21.       هر كس در پس عیبجوئى مردم بر آید خدا پرده از روى عیب و گناهش بر دارد و او را رسوا كند.

22.       با سه چیز عقل انسان ها محك زده مى شود: ثروت، پست و مقام، مصیبت ها و مشكلات.

23.       *قیامت نزدیک است و مرگ نزدیکتر.*

24.       در هر اجتماعی که بیشتر قسم خورده شود، آن اجتماع خراب تر و مردمش دروغگو تر اند!!!

25.       دنیا برای تو شیوا ترین پند آموز است ،   اگر پند پذیر باشی!!!

26.       در فتنه ها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشند.

27.       دعوت کننده ای که فاقد عمل باشد مانند تیر اندازی است که کمان او زه ندارد.

28.       کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود به پیروزی نهایی دست می یابد.

29.       چه زشت است کوچکی به هنگام نیاز و سرکشی به هنگام بی نیازی.

30.       حاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا نمی دانی از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمد.

31.       حق سنگین است اما گوارا ، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا.

32.       دوست مومن عقل است ، یاورش، علم ، پدرش مدارا و برادرش ، نرمش.

33.       علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید.

34.       حق بگویید تا به حق معروف شوید،حق را به کار ببندید  تا از اهل حق باشید.

35.       آنچه را نمی دانی مگو ، بلکه هر آنچه را که می دانی نیز اظهار مکن.

36.       پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن ، و قبل از این که وارد عمل شوی ، فکر کن.

37.       اطمینان را با امیدواری مبادله نکن.

38.       همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است.

39.       عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد.

40.       بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است.

41.       برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند

42.       گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پندپذیر باشی.

43.       بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش شود انجام دهنده را خوار و خفیف سازد.

44.       بهترین شیوه صداقت وفا به عهد است.

45.       هیچ ارثی مانند ادب و اخلاق پر ارج و گرانمایه نیست.

46.       بهترین شیوه عدل ، یاری مظلوم.

47.       مربی لایق کسی است که از غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی کودک استفاده کند.

48.       بوسیدن فرزند ، رحمت و محبت است.

49.       اسرار خویش را به کسی مگو.

50.       سرلوحه کتاب سعادت بشر ، رفتار پاک و سجایای اخلاقی اوست.

51.       بی خردتر از همه کسی است که خود را خردمندتر از همه  پندارد.

52.       شکیبایی در مصیبت ، از نشانه های مومن است.

53.       شرط خرد حفظ تجربه ها و بکار بستن آنهاست.

54.       هر کس در نقطه ضعف های دوست خود دقیق شود ، پیوند دوستی او قطع خواهد شد.

55.       آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود.

56.       هیچ شرافتی مانند فروتنی نیست.

57.       برای مشاورت ، خردمندان را برگزین تا از ملامت و ندامت در امان باشی.

حکمت هایی آموزنده از سخنان پربار و گرانقدر حضرت علی(ع)

58.       با مردم آن گونه معاشرت کنید که اگر مردید بر شما اشک ریزند و اگر زنده ماندیدبا اشتیاق به سوی شما آیند.

59.       اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار ده.

60.       ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است، و از او ناتوان تر آن است که دوستان خود را از دست بدهد.

61.       بهترین بی نیازی، ترک آرزوهاست.

62.       کسی که آرزوهایش طولانی است کردارش ناپسند است.

63.       عمل مستحب انسان را به خدا نزدیک نمی گرداند،اگر به واجب زیان رساند.

64.       قلب احمق در دهان او و زبان عاقل در قلب او قرار دارد.

65.       پیروزی در دوراندیشی، و دوراندیشی در به کارگیری صحیح اندیشه و اندیشه صحیح به رازداری است.

66.       هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون نادانی نیست و هیچ ارثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست.

67.       از دست دادن حاجت بهتر از درخواست کردن از نااهل است.

68.       چون عقل کامل گردد سخن اندک شود.

69.       نابود شد کسی که ارزش خود را ندانست.

70.       ترک گناه آسان تر از درخواست توبه است.

71.       قربانگاه اندیشه ها زیر برق آرزوهاست.

72.       جوینده چیزی یا به آن یا به برخی از آن خواهد رسید.

سخنانی از حضرت علی (ع) (قسمت اول)

74.       شكست عدم پیروزی نیست بلكه شكست پیروزی آدم را به تأخیر می اندازد.

75.       هر كه همتش كوچك باشد، فضیلتش از بین برود.

76.       هر گاه جنایتها آشكار شود، بركت ها از میان برود.

77.       ثمره حسادت، بدبختی در دنیا و آخرت است.

78.       تو اگر نیكی كنی خود را گرامی داشته ای و به خودت نیكی كرده ای، اگر بدی كنی خودت را خوار كرده ای و به خودت زیان رسانده ای.

79.       گنجایش هر ظرفی با آنچه در آن نهند، تنگ می شود جز ظرف دانش كه (هر چه در آن نهند) گسترش می یابد.

80.       بدهكاری زیاد، راستگو را دروغگو می كند و خوش قول را بد قول می كند.

81.       هر كه اطمینان داشته باشد كه آنچه خدا برایش مقدر كرده است به او می رسد، دلش آرام گیرد.

82.       زهد و بی اعتنایی به دنیا، بزرگترین آسایش است.

83.       چه بسیارند عبرتها و چه اندك اند عبرت گرفتن ها!

84.       در انتظار فرج باشید و از رحمت خدا نومید نشوید.

85.       انصاف، برترین خصلت هاست.

86.       هر كه خوراكش كم باشد، اندیشه اش زلال گردد.

87.       شنونده غیبت، مانند غیبت كننده است.

88.       هر كس پاك دامنی و قناعت ارمغان او شد، سرافرازی با او هم پیمان گشت.

89.       برترین بخشندگی بخشش در تنگدستی است.

90.       محبوب ترین مؤمن نزد خداوند كسی است كه مؤمن فقیری را در تنگدستی دنیا و گذران زندگی یاری رساند.

91.       خوشا به حال آنكه به بندگان خدا نیكی كند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد.

92.       از گردش روزگار، گوهر مردان آشكار می شود.

93.       از طمع كاری است كه مردان گردن به ذلت و خواری نهند.

سخنانی از حضرت (علی) (قسمت دوم)

94.       قناعت پیشه كردن، از عزت نفس است.

95.       احمق ترین خلق كسی است كه خود را عاقلترین خلق بداند.

96.       آفت وقار و هیبت مرد، شوخی است.

97.       اگر چشم دل بینا نباشد، شنوائی گوش سودی ندهد.

98.       با نیكان بدی مكن، چه آنان را از نیكی باز می داری.

99.       بالاترین بخشش آن است كه پیش از خواری خواستن باشد.

100.     با پدران خود نیكی رفتار كنید، تا پسرانتان به شما نیكی كنند.

101.     انسان در زیر زبان خویش پنهان است.

102.     انسان را پس از مرگ خانه ای نیست، مگر خانه ای كه قبل از مرگ بنا كرده است.

103.     بد ترین رفیق كسی است كه تو را به معصیت خدا تشویق كند.

104.     ترسو را توفیق و كامیابی محال است.

105.     پوزش طلبیدن نشان خردمندی است.

106.     به هر چیز در دنیا بیشتر انس داری، زیادتر از آن بترس.

107.     بلای آدمی در زبان اوست.

108.     كسی كه در كار كوتاهی كند به غم و اندوه دچار می شود.

109.     كسی كه خودخواهی و اسراف پیشه كند، از برتری و بزرگواری می افتد.

110.     بزرگوار كسی است كه در كیفر بدی نیكی كند.

111.     مؤمن را شادی در جبین است و اندوه در دل.

112.     نادانی دردناك ترین دردهاست.

113.     هنگامی كه هوس ها بر عقل چیره شوند، انسان به پرتگاه ها كشیده می شود.

114.     هیچ مالی پر فایده تر از عقل نیست.

115.     دانائی میراثی است شریف و گرامی.

116.     هر كه مرا حرفی بیاموزد، مرا بنده خود گردانیده است.

117.     هر كس میدرود آنچه را میكارد و جزا می بیند آنچه را عمل می كند.

118.     خوبی سخن در كم گفتن است.

119.     دانشی كه تو را اصلاح نكند، گمراهی است.

120.     هر كس از خدا بترسد، ترسش از مردم كمتر می شود.

121.     سه كار شرم برنمی دارد: خدمت به مهمان، برخاستن از جا در برابر معلم و گرفتن حق خود.

122.     دین مرد خرد اوست، كسی كه عقل ندارد، دین ندارد.

123.     رشكبر همیشه بیمار است.

124.     درباره آنچه از آن شناختی نداری، سخن مگوی.

125.     سینه عاقل، صندوق اسرارش می باشد.

126.     یا دانشمندی زبان دار و گویا باش و یا شنونده ای علم نگهدار، مبادا جز این دو، شخص سومی باشی.

127.     علم با عمل مقرون است پس هر كه می داند، باید عمل كند، و علم عمل را صدا زند اگر او پاسخش را نداد از نزد او برود.

128.     بخل، گردآورنده همه عیبهای زشت است و افساری است كه بهر كار بدی انسان را می كشد.

129.     از بخل و نفاق اجتناب كنید كه از مذمومترین اخلاقهاست.

130.     بخیل پیش عزیزان خود خوار است.

131.     بخل ورزیدن به آنچه در دست داری، بدگمانی به معبود است.

132.     بخشندگی آدمی او را محبوب مخالفانش می كند و بخلش او را نزد فرزندانش هم منفور می سازد.

133.     ازویژگی های انسان در شگفتی مانید که با پاره ای "پی" می نگرد و با "گوشت" سخن می گوید، و با "استخوان" می شنود و از "شکافی" نفس می کشد.

نظرات() 
tree services lincoln nebraska
چهارشنبه بیستم تیرماه سال 1397 ساعت 20 و 09 دقیقه و 57 ثانیه
They're licensed arborists and staff are insured.
tree services near methuen ma
چهارشنبه بیستم تیرماه سال 1397 ساعت 18 و 08 دقیقه و 35 ثانیه
They are certified arborists and staff are insured.
electrician jobs las vegas
جمعه چهارم خردادماه سال 1397 ساعت 17 و 50 دقیقه و 11 ثانیه
Virtually all electricians labored full time in 2016.
1370
دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشتماه سال 1397 ساعت 20 و 16 دقیقه و 03 ثانیه
<a href="http://www.nycaip.com/">nycaip</a>, <a href="http://www.egggoo.com/">egggoo</a>,
preppersportugal http://www.preppersportugal.com/
3310
جمعه بیست و یکم اردیبهشتماه سال 1397 ساعت 21 و 20 دقیقه و 10 ثانیه
<a href="http://www.raleighmalpracticeattorneys.com/wms-sneaker/adidas-predator-18-2-fg-soccer-cleats-released-sale-online">adidas predator 18 2 fg soccer cleats released sale online</a><a href="http://www.ratingsafrica.com/2017-online/2017-cheap-released-air-jordan-7-history-of-flight-white-university-red-black">2017 cheap released air jordan 7 history of flight white university red black</a><a href="http://www.ratingsafrica.com/2017-online/nike-air-max-95-pink-premium-trainers-uk-clearance">nike air max 95 pink premium trainers uk clearance</a><a href="http://www.ratingsafrica.com/2017-outlet/fashion-adidas-nmd-womens-new-piting282">fashion adidas nmd womens new piting282</a>
nike zoom train command white http://www.midhudsonai.com/fashion-black/nike-zoom-train-command-white
roof repair costs for leaking roof
پنجشنبه بیستم اردیبهشتماه سال 1397 ساعت 10 و 40 دقیقه و 23 ثانیه
The Roofing Firm of Tampa Bay Inc. • Roof flashings.
air jordan 8 bugs bunny sale
پنجشنبه بیستم اردیبهشتماه سال 1397 ساعت 09 و 09 دقیقه و 22 ثانیه
<a href="http://www.ucpsdtechcenter.com/black-color/puma-introduce-low-cut-future-18.1">puma introduce low cut future 18.1</a><a href="http://www.ucpsdtechcenter.com/brand-outlet/nike-air-max-97-ultra-metallic-red-bronze-917704-902">nike air max 97 ultra metallic red bronze 917704 902</a><a href="http://www.ucpsdtechcenter.com/brand-sale/nike-air-force-1-high-black-history-month-836227-002">nike air force 1 high black history month 836227 002</a><a href="http://www.ucpsdtechcenter.com/brand-shoes/cheap-air-jordan-13-retro-2017-sngl-day-">cheap air jordan 13 retro 2017 sngl day </a>
air jordan 8 bugs bunny sale http://www.sporkchops.com/sale-online/air-jordan-8-bugs-bunny-sale
air jordan 9 la all star 302370 021
پنجشنبه بیستم اردیبهشتماه سال 1397 ساعت 09 و 09 دقیقه و 10 ثانیه
<a href="http://www.krug-service.com/vapor-sneaker/cheap-retro-nike-air-jordan-14-thunder">cheap retro nike air jordan 14 thunder</a><a href="http://www.krug-service.com/where-to-buy/adidas-predator-tango-18-tf-black-solar-red-silver-metallic-sale-online">adidas predator tango 18 tf black solar red silver metallic sale online</a><a href="http://www.krug-service.com/wholesale-online/air-jordan-16-low-black">air jordan 16 low black</a><a href="http://www.krug-service.com/wms-sneaker/nike-air-max-2017-polarised-blue-legion-blue-womens-shoes">nike air max 2017 polarised blue legion blue womens shoes</a>
air jordan 9 la all star 302370 021 http://www.niconsolerepairs.com/2018-outlet/air-jordan-9-la-all-star-302370-021
air jordan retro 4 black and red
پنجشنبه بیستم اردیبهشتماه سال 1397 ساعت 09 و 08 دقیقه و 33 ثانیه
<a href="http://www.intressera.com/us-sneaker-shop/mens-nike-kaws-x-air-jordan-4-retro-2017-cool-grey-">mens nike kaws x air jordan 4 retro 2017 cool grey </a><a href="http://www.intressera.com/vapor-sneaker/cheap-adidas-drops-limited-collection-mundial-team-pack">cheap adidas drops limited collection mundial team pack</a><a href="http://www.ivintlgenetics.com/2017-online/nike-tiempo-pirlo-released-sale-online">nike tiempo pirlo released sale online</a><a href="http://www.ivintlgenetics.com/2017-outlet/air-jordan-1-royal-2017-release">air jordan 1 royal 2017 release</a>
air jordan retro 4 black and red http://www.heartcraftfurniturellc.com/find-sneaker/air-jordan-retro-4-black-and-red
basement finishing cost
سه شنبه هجدهم اردیبهشتماه سال 1397 ساعت 22 و 52 دقیقه و 40 ثانیه
Finished basement flooring have been carpeted.
black and white jordan retro 13
دوشنبه هفدهم اردیبهشتماه سال 1397 ساعت 15 و 32 دقیقه و 35 ثانیه
<a href="http://www.powerwebdesigner.com/brand-shoes/authentic-retro-jordans-websites">authentic retro jordans websites</a><a href="http://www.powerwebdesigner.com/cheap-2018-sneaker/nike-sf-af1-mid-qs-cargo-khaki-and-total-crimson">nike sf af1 mid qs cargo khaki and total crimson</a><a href="http://www.powerwebdesigner.com/classic-sneaker/adidas-pure-boost-all-terrain-shoes-mid-grey-vista-grey-silver-metallic-bb1728-performance-running">adidas pure boost all terrain shoes mid grey vista grey silver metallic bb1728 performance running</a><a href="http://www.powerwebdesigner.com/dunk-nike/air-max-2017-kpu-mens-nike-shoes-gold-black">air max 2017 kpu mens nike shoes gold black</a>
black and white jordan retro 13 http://www.imperiumcabservice.com/brand-outlet/black-and-white-jordan-retro-13
window tinting jackson mississippi
دوشنبه هفدهم اردیبهشتماه سال 1397 ساعت 00 و 32 دقیقه و 44 ثانیه
Took my 2011 Infiniti g25 to final window tinting.
8870
پنجشنبه سیزدهم اردیبهشتماه سال 1397 ساعت 03 و 23 دقیقه و 35 ثانیه
<a href="http://www.militaryacademyschools.com/">militaryacademyschools</a>, <a href="http://www.hrbclassics.com/">hrbclassics</a>,
einuestrasenoradelvalle http://www.einuestrasenoradelvalle.com/
5285
چهارشنبه دوازدهم اردیبهشتماه سال 1397 ساعت 15 و 28 دقیقه و 18 ثانیه
<a href="http://www.21booster.com/">21booster</a>, <a href="http://www.oamav.com/">oamav</a>,
mysidekickandme http://www.mysidekickandme.com/
emergency roof repair near me
سه شنبه یازدهم اردیبهشتماه سال 1397 ساعت 05 و 08 دقیقه و 48 ثانیه
We are the 3rd era of roofing contractors.
8720
پنجشنبه ششم اردیبهشتماه سال 1397 ساعت 10 و 01 دقیقه و 20 ثانیه
<a href="http://www.optomtr.com/">optomtr</a>, <a href="http://www.goscsweb.com/">goscsweb</a>,
girlsneakersoutlet http://www.girlsneakersoutlet.com/
3217
چهارشنبه پنجم اردیبهشتماه سال 1397 ساعت 22 و 02 دقیقه و 46 ثانیه
<a href="http://www.northumberlandwebdesign.com/">northumberlandwebdesign</a>, <a href="http://www.fispos.com/">fispos</a>,
buyamoxilonline24h http://www.buyamoxilonline24h.com/
4576
سه شنبه چهارم اردیبهشتماه سال 1397 ساعت 20 و 42 دقیقه و 22 ثانیه
<a href="http://www.mybrandcp.com/">mybrandcp</a>, <a href="http://www.fitytoo.com/">fitytoo</a>,
goscsweb http://www.goscsweb.com/
basement waterproofing cost per linear foot
یکشنبه دوم اردیبهشتماه سال 1397 ساعت 02 و 56 دقیقه و 41 ثانیه
DIY basement waterproofing tips and recommendation.
2216
شنبه یکم اردیبهشتماه سال 1397 ساعت 10 و 34 دقیقه و 48 ثانیه
<a href="http://www.retrojordan11legendblue.com/">retrojordan11legendblue</a>, <a href="http://www.discoverhistoricneworleanstours.com/">discoverhistoricneworleanstours</a>,
delisalami http://www.delisalami.com/
4044
جمعه سی و یکم فروردینماه سال 1397 ساعت 23 و 45 دقیقه و 17 ثانیه
<a href="http://www.goedkopeairmax.com/">goedkopeairmax</a>, <a href="http://www.pumatrail.com/">pumatrail</a>,
dressmedutch http://www.dressmedutch.com/
refinish hardwood floors lansing mi
پنجشنبه سی ام فروردینماه سال 1397 ساعت 08 و 52 دقیقه و 04 ثانیه
Each sorts of flooring ought to be kept dry.
4769
چهارشنبه بیست و نهم فروردینماه سال 1397 ساعت 18 و 39 دقیقه و 02 ثانیه
<a href="http://www.jordansus4me.com/">jordansus4me</a>, <a href="http://www.2018topbrand.com/">2018topbrand</a>,
fitytoo http://www.fitytoo.com/
6767
چهارشنبه بیست و نهم فروردینماه سال 1397 ساعت 17 و 50 دقیقه و 03 ثانیه
<a href="http://www.mamuduri.com/">mamuduri</a>, <a href="http://www.brandnamebatteries.com/">brandnamebatteries</a>,
1503
یکشنبه نوزدهم فروردینماه سال 1397 ساعت 21 و 44 دقیقه و 43 ثانیه
<a href="http://www.cheapairjordanretroshoes.com/">cheapairjordanretroshoes</a>, <a href="http://www.deprijzenklopper.com/">deprijzenklopper</a>,
bdc-rnd http://www.bdc-rnd.com/
4909
جمعه هفدهم فروردینماه سال 1397 ساعت 07 و 21 دقیقه و 53 ثانیه
<a href="http://www.mysidekickandme.com/">mysidekickandme</a>, <a href="http://www.drhoodshealthstore.com/">drhoodshealthstore</a>,
bloomua http://www.bloomua.com/
6604
چهارشنبه هشتم فروردینماه سال 1397 ساعت 18 و 50 دقیقه و 27 ثانیه
<a href="http://www.skimpad.com/">skimpad</a>, <a href="http://www.famoussneakershop.com/">famoussneakershop</a>,
9393
سه شنبه هفتم فروردینماه سال 1397 ساعت 19 و 32 دقیقه و 13 ثانیه
<a href="http://www.acheterairmaxs.com/">acheterairmaxs</a>, <a href="http://www.bdc-rnd.com/">bdc-rnd</a>,
salesoccershoes2u http://www.salesoccershoes2u.com/
6673
سه شنبه هفتم فروردینماه سال 1397 ساعت 05 و 07 دقیقه و 25 ثانیه
<a href="http://www.salehve.com/">salehve</a>, <a href="http://www.fantasycitysports.com/">fantasycitysports</a>,
4979
جمعه سوم فروردینماه سال 1397 ساعت 19 و 32 دقیقه و 06 ثانیه
<a href="http://www.golfybooking.com/">golfybooking</a>, <a href="http://www.dfsfreeroll.com/">dfsfreeroll</a>,
cheapaairmax95 http://www.cheapaairmax95.com/
[url=http://www.cheapaairmax95.com/]cheapaairmax95[/url]
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : امیرحسن عرب احمدی

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :